Nahoru

Geospatial, Hydrometeorological and GNSS (GEOMETOC) Workshop 2016

GEOMETOC CALL FOR PAPERS

Geospatial, Hydrometeorological and GNSS (GEOMETOC) Workshop

PROGRAM WORKSHOPU

Official invited speakers

Stříbrný Partner GEOMETOC

Odborní partneři GEOMETOC

ve spolupráci s

  Czech Association for Geoinformation 
     

Generální partner FFF

Lom Praha

Generální partner FFF pro VaV

Partner FFF

VOP CZ

ZAMĚŘENÍ WORKSHOPU

Cílem workshopu GEOMETOC je ukázat a sdílet nejnovější informace, znalosti a technologie z úzce spojených vědních oborů, jako je geografie, hydrologie a meteorologie. Neustále se zrychlující vědecký a technický rozvoj ve všech průmyslových odvětvích poskytuje značné množství příležitostí poskytujících podporu GEOMETOC v reálném čase, s vysokou přesností a v maximálně uživatelsky příjemném prostředí. Oba obory geografie a hydrometeorologie jsou vědní obory s dopady a výstupy nejen ve vojenských oblastech. Naopak, podpora v těchto oblastech je v zásadě nezbytná pro náš každodenní život během pracovních i volno časových aktivit. Společná poptávka po „GEOMETOC“ údajích, informacích a produktech rychle roste, a to zejména v důsledku náhlých a závažných povětrnostních vlivů.

Technologie GNSS se v nedávné minulosti staly součástí našeho každodenního života. Poskytování zásadních informací pro určování polohy, navigaci a synchronizaci času také představují významnou součást národní krizové infrastruktury. Na základě vyhodnocení zranitelnosti systému a potenciálních hrozeb je nutno navrhnout a přijmout vhodná opatření tak, aby se zabránilo riziku jejího katastrofálního selhání. Workshop je událostí jak pro odborníky, tak pro uživatele, širokou odbornou veřejnost i pro výrobce a vývojáře.

HLAVNÍ TEMATICKÉ OKRUHY

1. Klíčové geografické informace určené pro státní bezpečnostní síly a organizace

2. Geografická podpora národní obrany a krizového řízení

3. Moderní trendy v hydrologické a meteorologické podpoře ozbrojených sil a státní správy

4. Budoucí výzvy a příležitosti v oblasti Globálních navigačních satelitních systémů (GNSS)

PROGRAMOVÝ VÝBOR

PŘEDSEDA

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ

ČESTNÍ PŘEDSEDOVÉ

ČLENOVÉ

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

GeoConnexion, Geospatial World, GISCafé, GEOinformace, Zeměměřič, Vojenský geografický obzor, Geodetický a kartografický obzor, Meteorologické zprávy, a další.

KONTAKT PRO ÚČASTNÍKY

USEFUL INFORMATIONS