Nahoru


KONCEPCE VÝSTAVY A KONFERENCE FUTURE FORCES 2014

Výstava a konference FUTURE FORCES 2014 (FF14) je vysoce uznávaná mezinárodní akce v oblasti obrany a bezpečnosti organizovaná každé dva roky v Praze pod záštitou a za podpory Ministerstva obrany ČR a náčelníka generálního štábu, civilních a vojenských částí NATO HQ, EDA, EUROPOL, FBI, FSMTC, European GNSS Agency, CAA, AFCEA, EMPA a dalších národních i mezinárodních institucí.

Filozofie projektu FF14 následuje původní záměr výstavy a je v souladu s hlavními cíli a klíčovými úkoly Aliance a jejích partnerů v rámci Connected Forces Initiative, Smart Defence, řešení potenciálních krizí a Lessons Learned z posledních operací. Vystavovatelé a návštěvníci tak budou nadále součástí atmosféry obchodování, sdílení informací a navazování nových kontaktů. Součástí doprovodného programu výstavy je mezinárodní konference, odborné workshopy, dynamické ukázky a panelové diskuse. Program je primárně zaměřen na témata týkající se současných a budoucích potřeb ozbrojených a bezpečnostních složek.

Jedinečné místo setkávání zástupců průmyslu, veřejného sektoru a expertů.

FF14 se bude účastnit celá řada vystavovatelů, kteří budou mít příležitost prezentovat své nejnovější technologie a řešení relevantním návštěvníkům. Odborníci přiblíží vystavovatelům nadcházející akviziční programy, nejnovější standardizační a kvalitativní požadavky.

Hlavní zaměření expertů

FF14 je výstava, která sdružuje průmyslové, vojenské a civilní odborníky. Vystavovatelům jsou k dispozici zástupci vládních úřadů, vojenského výzkumu a vývoje, logistiky, vyzbrojovacích a akvizičních úřadů.

  • Ozbrojené jednotky 21. století - Ochrana, vybavení, výzbroj a výcvik - témata vztahující se k vojákům, speciálním jednotkám, policii, soukromým vojenským organizacím, bezpečnostním a zásahovým agenturám, integrovanému záchrannému systému. Odborníci budou s vystavovateli diskutovat nové technologie v oblasti textilií, balistiky, OPZHN, zbraní a dalšího vybavení, stanovování takticko-technických požadavků na národní systémy Vojáka 21. století (stěžejní součást akvizičních programů), snižování rizik poranění vojáka způsobených výbušninami a ohněm, utajení a kamufláže, nosných systémů, snižování zátěže pěšáků, integrace komunikačních systémů a dalších důležitých tématech.
  • Logistika - Česká republika jakožto vedoucí země Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky (MLCC) a zasedání mezinárodní odborné skupiny MLCC v rámci FF14 poskytuje zástupcům průmyslu jedinečnou možnost oslovit nejvyšší velitele logistiky ze zemí NATO a jejich partnerů.
  • OPZHN - Pravidelné výroční zasedání skupiny mezinárodních expertů NATO/PfP a jejich účast na výstavě a doprovodném programu FF14.
  • Bezpilotní systémy, budoucnost bojových bezpilotních prostředků a robotických systémů - Právní aspekty nasazení bezpilotních prostředků, jejich vývoj a začleňování do vybavení armády a policejních složek.
  • Kamufláž a matení nepřítele - Prezentujte vlastní vývoj a materiály v zásadní oblasti ochrany jednotek, setkejte se s experty, kteří stanovují požadavky ozbrojených sil.
photo of Prague
video (část 1)
video (část 2)

FSEC 2012 Praha

Desátý ročník mezinárodního veletrhu Future Soldier Exhibition & Conference (FSEC), který se konal na PVA EXPO Praha ve dnech 17. - 19. října 2012 pod záštitou Ministra obrany České republiky, AOBP, AFCEA ČR a dalších organizací, a za podpory NATO HQ, NSA, NSPA, NCIA, NATO MILMED COE, NATO JCBRN Defence COE, EDA, EUROPOL, a European GNSS Agency, se stal významnou mezinárodní akcí představující nejnovější technologie v oblasti obrany a bezpečnosti.

Hlavním cílem letošního ročníku byla především podpora českého obranného a bezpečnostního průmyslu, jakožto i zásadních úkolů Aliance - kybernetická obrana, boj s terorismem a organizovaným zločinem, pašováním a obchodem s lidmi, ochrana kritické infrastruktury, ochrana vojáka, výcvik a monitorování velkého území atd. Neméně důležitým cílem je aktivní spolupráce se spojenci a partnery, mezinárodními organizacemi (EU, OSN, OBSE, atd.), privátním sektorem, vědeckými a výzkumnými centry, investory a dalšími zainteresovanými subjekty.

Ročník 2012 je jubilejním desátým výročím akce, která velkou měrou přispívá k výměně informací mezi členskými zeměmi NATO a spojenci, týkající se současných trendů a potřeb v oblasti moderní obrany. FSEC 2012 navazuje na závěry Pražského summitu v roce 2002, který poprvé zmínil kybernetickou obranu a zařadil ji do politické agendy Aliance. Současný a především budoucí vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti a Smart Defence zasluhuje naší největší pozornost.

Mezinárodní veletrh doprovázela celá řada významných doprovodných akcí, jakými byly například kongres European Military Press Association (EMPA), setkání pracovní skupiny NATO LCG – Land Engagement, a mezinárodní konference “Future of Cyber” konaná pod záštitou Armed Forces Communications and Electronics Association (AFCEA) a ve spolupráci se světovými odborníky v této oblasti. Konference byla primárně určena pro bezpečnostní a IT experty veřejné správy, ozbrojených sil a soukromého sektoru.

Představiteli akademické, veřejné i privátní sféry podílejícími se na projektech veřejného zájmu se zvláštním zřetelem na aktuální otázky z oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany kritické infrastruktury byly prezentovány nejaktuálnější poznatky z dané problematiky. Během konference též národní a mezinárodní odborníci představili budoucí plány a strategie kybernetické obrany a nastínili možnosti zapojení soukromé a akademické sféry do těchto projektů.

Veletrh FSEC se může pochlubit velkou reputací v rámci mezinárodní obranné, bezpečnostní a vojenské komunity již od doby svého vzniku. Za dobu existence přilákal mnoho účastníků nejen z hlavního velitelství NATO, členských zemí NATO a programu Partnerství pro mír, ale též ze zemí Středomořského dialogu a Istanbulské iniciativy. Letošní ročník navštívilo celkem 60 oficiálních delegací z více než 45 zemí. Oficiální delegace byly tvořeny jak představiteli politické, tak i vojenské a expertní komunity.

Organizátoři FSEC 2012 maximálním způsobem přispívali k individuálním setkáním privátního sektoru s nejvyššími představiteli ministerstev obran a ozbrojených sil z mnoha zemí, a to v podobě kulatých stolů, panelových diskusí či prezentací v rámci konference. Tato setkání a vizuální prezentace významně přispěly k navázání a prohloubení obchodních vztahů všech účastníků.

Ročník 2014 bude opětovně zaměřen na nejaktuálnější trendy v oblasti moderní obrany a bezpečnosti a nabídne všem účastníkům mnohem hlubší a modernější přístup k dosažení jejich přání a potřeb. Ročník 2014 bude akcí šitou na míru, plně podporující B2B aktivity a setkávání mezinárodních zástupců soukromé a veřejné sféry.

2010

photo of Prague

FS 2010 Česká republika

Devátý ročník mezinárodního veletrhu Future Soldier se konal v Praze pod záštitou Ministerstva obrany České republiky. Výstava byla zaměřena na jednotlivé prvky „Dismounted Soldier“ a zúčastnili se jí zástupci vládních organizací členských zemí NATO, PfP, Středomořského dialogu a také zástupci průmyslu z těchto zemí. Výstava byla spoluorganizována s pracovní skupinou LCG/1, která se orientuje na Integrovaný systém vojáka budoucnosti.

video

Závěrečná zpráva 2010

2008

photo of Prague

FS 2008 Česká republika

Osmý ročník mezinárodního veletrhu Future Soldier se konal, již po druhé v Praze, pod záštitou Ministerstva obrany České republiky. Tento ročník byl zaměřen na výsledky výzkumu, nové technologie a materiály, koncepty a možnosti mezinárodní spolupráce při zavádění integrovaného systému vojáka budoucnosti včetně zajištění interoperability jednotlivých složek ve válečných i mírových operacích. Veletrh byl určen pro zástupce členských zemí NATO, PfP a Středomořského dialogu, kteří zde získali kompletní přehled o nabídce moderních bojových obleků, osobních ochranných zařízeních, výstroje a a dalšího vybavení vojáka.

video

2003

photo of Nitra

CCIE 2003 Slovensko

Sedmý ročník mezinárodního veletrhu NATO CCIE Exhibition se konal ve dnech 15. - 17. října 2003 v Nitře (Slovensko) pod záštitou Ministerstva obrany Slovenské republiky a mezinárodního výboru NATO. Na základě jmenované spolupráce se v této oblasti unikátního veletrhu zúčastnili vysocí představitelé národních ozbrojených sil, velitelé v oblasti logistiky, pozorovatelé a experti z členských zemí NATO,zemí PfP a také mezinárodní a tuzemské společnosti zabývající se těmito komoditami. NATO EXHIBITION Slovakia CCIE 2003 umožnila dodavatelům, subdodavatelům, nově vstupujícím subjektům do odvětví, výrobcům i obchodním společnostem zde představit své produkty, výrobní kapacity a projekty ke vzájemné spolupráci v oblasti výstroje a vybavení vojáka v terénu.

2000

photo of Prague

CCPE 2000 Praha

Šestý ročník mezinárodního veletrhu Combat Clothing & Personal Equipment se konal ve dnech 28. - 30. října 2000 v Praze (Česká republika) pod záštitou ministerstva obrany České republiky a NATO AC/301 podskupiny B za předsednictví Velké Británie. V předchozím roce se Česká republika stala právoplatným členem NATO. Poprvé v historii byl veletrh plně otevřen také komerčním účastníkům a poprvé se také prezentovalo formou dynamických ukázek.

video

1997

photo of Oslo

CCPE 1997 Oslo

Pátý ročník mezinárodního veletrhu Combat Clothing & Personal Equipment se konal v Oslu (Norsko) pod záštitou NATO AC/301 podskupiny B za předsednictví Velké Británie a uvedl nové osobní vybavení vojáka. Této čistě vojenské akce se zúčastnil pouze omezený počet komerčních účastníků.

1994

photo of Toronto

CCPE 1994 Toronto

Čtvrtý ročník mezinárodního veletrhu Combat Clothing & Personal Equipment se konal v Torontu (Kanada) pod záštitou NATO AC/301 podskupiny B a uvedl nové osobní vybavení a výstroje vojáka.

1991

photo of London

CCPE 1991 Londýn

Třetí ročník mezinárodního veletrhu Combat Clothing & Personal Equipment se konal v Londýně (Anglie) pod záštitou NATO AC/301 podskupiny B a uvedl nové osobní vybavení a výstroje vojáka.

1988

photo of Paris

CCPE 1988 Paříž

Druhý ročník mezinárodního veletrhu Combat Clothing & Personal Equipment se konal v Paříži (Francie) pod záštitou NATO AC/301 podskupiny B, byl určen pouze pro zástupce členských zemí NATO a uvedl nové osobní vybavení a výstroje vojáka.

1985

photo of Lisboa

CCPE 1985 Lisabon

První ročník mezinárodního veletrhu Combat Clothing & Personal Equipment se konal v Lisabonu (Portugalsko) pod záštitou NATO AC/301 podskupiny B, byl určen pouze pro zástupce členských zemí NATO a uvedl - nové osobní vybavení a výstroje vojáka.